fbpx

CELESTIAL

Celestial je světem, kde se snoubí krása s duchovním rozvojem. Svět, ve kterém jsou duchovní energie, vnímání vyšších rozměrů Bytí, Láska, meditace, práce na sobě a spojení se svou vnitřní Jiskrou běžnou součástí života.

PROČ CELESTIAL

Tvoříme pro samotnou manifestaci krásy a radosti z duchovního Bytí zde na Zemi. Abychom podpořili ty, kteří usilují o duchovní vzestup. Abychom pomohli ještě více ukotvit světelné frekvence zde na Zemi a podpořili aktuální světelné aktivity zde v tomto kosmickém čase. Protože každá Jiskra, která se zde probudí, která zvládne rozzářit svou duchovní Jiskru může být kanálem šíření světla a manifestace Nového Světa zde na Zemi.

NOVÝ SVĚT

My sami jsme tvůrci naší vnější reality. Je na nás, jaký svět nás obklopuje. Vnější svět má plný potenciál být dokonalý a nádherný. Jen my sami musíme přijmout, kým skutečně jsme ve svém Nitru. Naučme se být kosmickou bytostí Lásky, Světla, Síly a Moudrosti a vytvořit vnější svět, který bude odrazem dokonalosti v našem Nitru. K tomu, aby se tak stalo, však musíme očistit své vědomí, najít znovu cestu sami k sobě a začít tvořit v souladu s vesmírnými zákony a naší vnitřní Jiskrou, naším Zdrojem.

Vydejte se spolu s námi na tuhle překrásnou, náročnou i dobrodružnou cestu znovunalezení Sebe Sama, probuzení své vnitřní Jiskry a vytvoření dokonalého Nového Světa, kde platí zákony nejvyšší Harmonie.

KDO TVOŘÍ CELESTIAL

Jmenuji se Kateřina.

Jsem tím, kdo stojí za značkou, kdo tvoří ručně naše produkty a nabíjí je vysokou čistou duchovní energií. Ale hlavně jsem bytostí na pouti tímto světem a časem, tvořící, meditující, zažívající hmotnou zkušenost a pracující na sobě, své duši, duchu, poznání. Na cestě Sama k Sobě.

Cestě duchovního rozvoje se věnuji už přes deset let a z multidimenzionálního pohledu už mnohem déle. Tvořím naše produkty ze svého Srdce pod vedením svých kristovských identit. Na základě vnímání, ladění, zkušenosti a znalostí, které jsem nasbírala na své duchovní cestě.

Vedle CELESTIAL se věnuji také manifestaci duchovních symbolů a předmětů, malbě obrazů a vedení kurzů učení o Já Jsem. Mým hlavním duchovním směrem je právě učení o Já Jsem propojené s kosmickými technikami a poutí duše.. Jsem však absolventkou mnoha dílčích směrů – Rei-ki, Ra Sheeba, Shamballa 1024, Atlantské léčení, Mystéria Egypta a Atlantidy, Lemurské nauky, Posvátné tajné nauky, práce s anděly, elohimy, nanebevzatými mistry atd.