fbpx

O CELESTIAL

Celestial je světem, kde se snoubí krása s duchovním rozvojem. Svět, ve kterém jsou duchovní energie, vnímání vyšších rozměrů Bytí, Láska, meditace, práce na sobě a spojení se svou vnitřní Jiskrou běžnou součástí života.

PROČ CELESTIAL

Tvoříme pro samotnou manifestaci krásy a radosti z duchovního Bytí zde na Zemi. Abychom podpořili ty, kteří usilují o duchovní vzestup. Abychom pomohli ještě více ukotvit světelné frekvence zde na Zemi a podpořili aktuální světelné aktivity zde v tomto kosmickém čase. Protože každá Jiskra, která se zde probudí, která zvládne rozzářit svou duchovní Jiskru může být kanálem šíření světla a manifestace Nového Světa zde na Zemi.

NOVÝ SVĚT

My sami jsme tvůrci naší vnější reality. Je na nás, jaký svět nás obklopuje. Vnější svět má plný potenciál být dokonalý a nádherný. Jen my sami musíme přijmout, kým skutečně jsme ve svém Nitru. Naučme se být kosmickou bytostí Lásky, Světla, Síly a Moudrosti a vytvořit vnější svět, který bude odrazem dokonalosti v našem Nitru. K tomu, aby se tak stalo, však musíme očistit své vědomí, najít znovu cestu sami k sobě a začít tvořit v souladu s vesmírnými zákony a naší vnitřní Jiskrou, naším Zdrojem.

Vydejte se spolu s námi na tuhle překrásnou, náročnou i dobrodružnou cestu znovunalezení Sebe Sama, probuzení své vnitřní Jiskry a vytvoření dokonalého Nového Světa, kde platí zákony nejvyšší Harmonie.

KDO TVOŘÍ CELESTIAL

Jmenuji se Kateřina. Jsem tím, kdo stojí za značkou, kdo tvoří ručně naše produkty a nabíjí je vysokou čistou duchovní energií.

Celý Celestial vznikl z mé duchovní cesty a praxe duchovní terapeutky. Vznikl jako pomoc pro mé klientky, pro které bylo v zápřahu práce, rodin, domácností a obecně povinností vnějšího světa náročné udržovat spojení s jejich Vnitřní Jiskrou.

Jako duchovní terapeutka pomáhám klientům vrátit se znovu sami k Sobě formou duchovních terapií a kurzů. Pomáhám vzpomenout si a pocítit, kým jsou pod nánosem vzorců a  programů, osvobodit se od nich a moci se plně nadechnout, ve svobodě a záři jejich duchovní podstaty.  K tomu, aby se naučili slyšet svou duši a své Nitro a šli životní cestou, která je v souladu s jejich duší i jejich Vnitřní Jiskrou Života. 

Aktivní duchovní práci a studiu se věnuji už 13 let.  Absolvovala jsem mnoho kurzů a zasvěcení pod vedením duchovních průvodců a učitelů. A dále se vzdělávám, rostu. Tím hlavním je pro mě ale vždy spojení se svou Vnitřní Jiskrou, prožitek a poznání duše a pochopení fungování multidimenzionality a morfogenetiky Bytí. Díky všem těmto znalostem nejsem omezena jedním systémem,  jednou dimenzí, jedním pohledem. Nepracuji jen s lidskou úrovní vnímání, se stávající identitou. Ale s celou multidimenzionální anatomií napříč časem a prostorem a jejími úrovněmi z různých směrů. Podle toho, co je pro vědomí, duši, ducha a Vnitřní Jiskru nejvhodnější v daný okamžik. 

Více o mé práci a o mně se dozvíte na www.kosmickenauky.cz