Požehnání

Sacred Smoke – luxusní vykuřovací směs s akvamarínem

248

4 skladem (dostupné na objednávku)

Chcete vnést do života čistou vyšší energii? Pomoci s určitou záležitostí, oblastí života tak, aby to bylo v souladu s cestou vaší duše, vaší Vnitřní Jiskrou? 

Vykuřovací směs Požehnání vám pomůže spojit se s vaším vyšším Já a přivolat jeho pomoc, vedení a požehnání, které bude v souladu s vaší duchovní cestou. Pomůže zjemnit vnímání a dodá vůli přijmout Požehnání z vyšších sfér v té podobě, ve které přijde. Pročistí, harmonizuje a ochrání vaše energetické pole, aby příchozí informace byly skutečně čisté, nezkreslené touhami vašeho osobního já, jeho strachy, pochybnostmi. Pomůže vám najít cestu, vnést požehnání duchovních sfér, energii Světla, Lásky a Síly do vašeho života. Zároveň vám také pomůže odhalit a pochopit, jaké stíny a bloky přirozenému proudění požehnání ve vašem životě brání.

Téma: vnesení požehnání vyšších duchovních sfér do života

Krystal: Akvamarín

Objem lahvičky: 65 ml

Druh: meditační směs

Použití: s píckou, aromalampou

Heřmánek, chrpa a sal

Hlavními ingrediencemi směsi jsou sal, heřmánek a chrpa. Sal vnese do vašeho pole vysoké energie Světla a moudrosti. Prohloubí vaši intuici, pomůže vám naslouchat vašemu vnitřnímu vedení. Pomůže vám také pročistit energie, auru, aby vaše vnímání bylo čisté a nezkreslené a přitáhnout frekvence duchovního Světla a Požehnání až do hmoty. Heřmánek vám pomůže odhalit Pravdu. Dodá vám sílu ji přijmout a nekompromisně vám pomůže ji spatřit v rozsahu, který v dané chvíli potřebujete pro váš další krok směrem k naplnění svého duchovního poslání. Pomůže vám spojit se s vyšší duchovní Moudrostí vaší Vnitřní Jiskry. Posílí pokoru, abyste byli schopni Pravdu přijmout, a trpělivost, abyste zvládli vydržet, než se požehnání ve vašem světě projeví. Chrpa vám pomůže stát pevně a silně, udržet si pokoru a vědomí vedení, které se vám ukázalo. I přes tlaky okolí, i přes vaše vnitřní pochyby. Dodá vám SebeVědomí, vůli  a svobodu nechat požehnání manifestovat ve vašem životě.

Akvamarín

Akvamarín je krystalem s vysokou duchovní frekvencí. Pomůže vám přitáhnout čisté nezkreslené Požehnání až sem do hmoty včetně informací, které zrovna potřebujete. Hluboce projasní a očistí vaše astrální pole, všechny myšlenky a emoce. Osvobozuje ze svázání konvencemi a představami, povznáší do vyšších duchovních sfér. Vnese do vašeho života klid, harmonii a přirozené božské plynutí energií v souladu s kosmickými zákony a plánem vaší duše. Pomůže vám pozvednout své vnímání nad programy zdejšího světa, pocítit a přitáhnout dokonalost a čistotu božského řádu a načasování.

Energie

Obsahuje  vysoké duchovní energie a světelné kódy, skrze které se pozvednete nad běžnou úroveň vědomí. Nad programy, očekávání a pravidla zdejší společnosti. Ukáže vám nádheru vyšších sfér, dokonalou existenci božského řádu, nekonečné hojnosti, požehnání, podpory, která plyne naším směrem, pokud se vzdáme omezujících přesvědčení. Pomůže vám otevřít mysl, pohlédnout za programy zdejší reality, strachy, bloky, energetická pokřivení a spojit se se svou Vnitřní Jiskrou. Přijmout její nekonečnou podporu a péči, Lásku, Sílu a Moudrost, která vás povede na vaší cestě k naplnění svého duchovního poslání, k rozzáření své Vnitřní Jiskry.