transformace vědomí

Co je transformace vědomí?


Cítíte, že je čas propustit to staré a otevřít se novému…? Že vás tíží váš způsob života a chcete změnu?

Možná se dostáváte do procesu transformace vědomí.

Co je transformace vědomí?

Transformace vědomí je proces změny frekvenční úrovně našeho vědomí, změna našeho pohledu na svět, změna vnímání sama sebe, otevření nových úrovní vědomí. Občas začneme vnímat, že stávající způsob života a naše vnitřní nastavení už s námi nesouzní. Cítíme, že k nám přichází možnost a potřeba změny k našemu dalšímu rozvoji a růstu.

V tu chvíli máme dvě možnosti. Buď zůstaneme ze strachu či nevědomosti v tom starém, uzavřeme se a tlak na změnu zkusíme ignorovat. Nebo můžeme sebrat odvahu, pustíme se našich přesvědčení a projdeme procesem transformace. Někdy s transformací přijde jen malý rozdíl, někdy nás čeká velký skok spojený s životními změnami. Může se týkat jen našeho osobního pohledu na svět a vnímání nebo se může propsat i do velkých témat našeho života. To dopředu nikdy nevíme.

Ve stávající čas je na planetě období velmi transformační v důsledku energií, které sem přichází. A tak čím dál více lidí cítí, že stávající způsoby jejich života jsou neudržitelné a nevedou k růstu a harmonii. Někteří se změně otevírají, jiní se naopak mentálně i na úrovni činů utvrzují ve stávajících vzorcích.

Transformace vědomí má dvě fáze

Propusťte staré

Nejprve musíme sebrat sílu a pohlédnout pravdivě a upřímně na svůj život, sami na sebe. Zjistit, co v nás už neslouží našemu růstu, jaké vzorce myšlení či chování v našem životě už s námi nesouzní. Vtaženi do víru vnějšího života můžeme mít problém poodstoupit a podívat se na svůj život zvenčí. Není jednoduché si přiznat, že to, co děláme, už není funkční. I přes veškerou práci, kterou jsme tomu věnovali. Jenže je čas jít dál a s ním přichází i čas se posunout.

Často jeden vzorec či strach může ovlivňovat velkou část našeho života a způsobovat nesoulad v něm. Může se propsat do našich vztahů, pracovního uplatnění, vnímání sama sebe… A teď najednou spatříme, jak moc nás jeden obyčejný vzorec ovlivňuje. Pohlédnout s ryzí upřímností na náš život může být výzva. A tak spolu s tím vylézají na povrch strachy, které musíme překonat. Ale i naše ego, které se nechce vzdát toho, co si tak pracně vytvořilo. Můžeme přistihnout sami sebe, že se najednou přesvědčujeme, že naše vnímání nás klame. Že přece na pohled vše funguje, máme to, pro co jsme pracovali. Často se objevuje i sentiment a lítost nebo pochyby. To vše se nám může najednou vynořit a tlačit proti naší snaze se posunout.

Pokud se však chceme další krok udělat a růst, nemůžeme těmto překážkám dovolit držet nás zpátky. Je potřeba jimi projít, očistit je, potopit, proč se najednou zjevují a vědomě se rozhodnout je propustit.

Otevřte se novému

Druhou fází transformace je to, co následuje po propuštění toho starého. Jakési vakuum, ve kterém je třeba sebrat odvahu a otevřít se přílivu nových energií, nových možností. Čas vrhnout se do neznáma. Zatímco o první fázi propouštění se hojně mluví, o druhé fázi toho moc napsáno není. Proč? Protože obecně se nové vnímá jako vítané, jako dobré. Že bychom přirozeně měli být nadšení a skočit s radostí do neznáma.

Ovšem ne vždy to tak je. Otevřít se novému, novým způsobům, možnostem, pohledům na svět v nás může vyvolávat nejistotu a strach. Váhání. A ve výsledku může být brzdou našeho posunu vpřed. Můžeme třeba vědět a cítit, že stávající způsoby už nám neslouží, že nás zatěžují, ale raději se jich budeme držet než abychom udělali krok do neznáma. Než abychom se otevřeli přílivu nových energií, které neumíme naší myslí kontrolovat. Netušíme, co bude a jak moc to změní náš život. Nevíme, jak silný a měnící proces transformace bude či jak dlouho bude trvat. Všechny tyto nejistoty je ale opět potřeba překonat. Ponořit se sami do sebe, do svého Nitra a nechat se volně nést proudem transformačního procesu.

transformace vědomí

Jak transformací projít?

Proces transformace je unikátní pro každého z nás. Čím častěji jím projdete, tím více důvěry ve vaše vedení získáte. Pokaždé jde ale o projevení vůle do transformace jít. Musíme být ochotní, rozhodnutí nechat staré za sebou a najít odvahu otevřít se novému.

Během procesu si dopřejte sama pro sebe dostatek času.

Zvědomujte si, že procházíte procesem přeměny. Netlačte na sebe, aby už to bylo. Dopřejte si čas na odpočinek fyzický i mentální. Se změnou energií potřebuje tělo odpočívat více než jindy. Jezte kvalitně a zdravě, uvolněte namáhanému tělu i vědomí od těžkých či nezdravých jídel. Pobyt v přírodě vás podpoří a dodá vám pocit klidu a harmonie. Dbejte na uzemnění, kontakt s fyzickým tělem, jakkoliv vás láká odletět výš a vrátit se, až bude po transformaci.

Věnujte čas meditaci. V se můžete znovu spojit sama se Sebou, se svou Vnitřní Jiskrou. Připomeňte si, kým jste a kam chcete jít a položte se do proudu Života, který vás ponese správnou cestou. Můžete v meditaci také účinněji rozpustit a očistit nános starých vzorců, které vás táhnou zpět.

Zastavte výčitky. I ty se mohou během transformačního procesu objevit. Většinou na téma proč jste to doteď neviděla nebo můžete mít tendenci si vyčítat, když náhodou na chvíli sklouznete do starých kolejí. Výčitkami si nepomůžete. Naopak.

Pište si deník. Sledujte vaše myšlenkové procesy a posuny. Nebojte se vypsat se z emocí. Díky tomu je pozvednete do vědomí a snadněji je pochopíte. Zároveň se potom můžete podívat, čím už jste zvládla projít. Či při dalších transformacích si připomenout, jak proces funguje.

Co by se vám mohlo hodit…