Co jsou vykuřovací směsi

Co jsou vykuřovací směsi?

O vykuřování jsem vám toho napsala už hodně. O směsích ale moc ne. Mé vykuřovací směsi vám toho umí přinést mnohem víc než běžná vykuřovadla.

Co jsou vykuřovací směsi

Mé Sacred Smokes jsou směsi několika druhů pečlivě vybraných kvalitních bylin, dřev, pryskyřic, krystalů a energie.

Tyto receptury nikde jinde nenajdete. Nemám je načtené z knih. Stahuji je v meditaci od svých vyšších a dávných identit, z dob, kdy jsem takové směsi připravovala v jiných civilizacích, do chrámů, k rituálům či meditacím. Tyto dávné posvátné receptury potom adaptuji na použití v dnešním světě, v aktuálních frekvencích, stavu vědomí a energií na planetě i vzhledem k dnes dostupným ingrediencím.

Každá směs v sobě tedy skrývá ingredience, které souvisí s určitým aspektem daného tématu. Pracuje tedy na několika vrstvách, z více úhlů pohledu, na různých energetických rovinách, čakrách, dimenzích, živlech. Všude tam, kam se dané téma v naší energetické multidimenzionální anatomii nejčastěji propisuje. Každá ingredience tak má ve směsi své místo a úkol.

Nedílnou součástí jsou krystaly

Dalším klíčovým pilířem působení mých směsí jsou krystaly, které každá směs obsahuje. Standardně byliny působí na fyzické úrovni a úrovni astrální, tedy dimenzí 1-6. Zatímco při použití na fyzické tělo, případně mysl a emoce, jsou byliny stabilní, v kombinaci s energií astrálních sfér (například vykuřovací svazky k očistě nebo při rituálech) mohou být poněkud neřízenou divokou přírodní silou. Jsou velmi nekompromisní, neřízené, tvrdé a bez obalu odhalují a posilují Pravdu. Což může být v mnoha případech příliš intenzivní a ve výsledku spíš neharmonické než nápomocné. Krystaly ve směsích slouží právě jako harmonizátor. Jejich energie i energie do nich vložená vnáší do působení směsí frekvenci Lásky a pomoci. Zajišťují, že směs bude působit něžně a podpůrně, harmonicky a láskyplně. A také rozšiřuje působení směsi do vyšších energetických úrovní. Namísto do 6. úrovně pak směs působí multidimenzionálně – na úrovně 1-9. Každý druh směsi obsahuje jiný druh krystalu. Ten pak svou jedinečnou esencí nejen zaštiťuje a harmonizuje, ale také podporuje její působení. A zároveň slouží jako kotva pro poslední pilíř. Z toho důvodu je také důležité pálit směs i s krystaly. Nebojte, nic se jim nestane.

Duchovní energie

Hlavní ingrediencí mých vykuřovacích směsí (i ostatních produktů) je vysoká duchovní energie. Každou směs nabíjím při výrobě i během skladování vysokofrekvenční harmonizační energií, duchovním záměrem a esencí daného aspektu, na které se umím naladit a zakotvit je díky dlouholeté duchovní práci a mnohým zasvěcením. Díky tomu je pálení mých směsí takovou malou duchovně-energetickou terapií. Očišťuje energetické nánosy, něžně a láskyplně vás navede ke zdrojům disharmonie ve vašem světě, životě i energetickém poli a pomůže vám je harmonicky zpracovat, abyste se mohli posunout výš, blíže sami k sobě, ke svému Nitru, své Esenci a žít s ní v souladu.

Co jsou vykuřovací směsi

Každá směs má jiný úkol

Všechny mé směsi jde rozdělit do tří hlavních skupin, z nichž každá skupina funguje jiným způsobem a přinese vám do života něco jiného. Je pro ně vhodné i odlišné použití. Můžete si tak vybrat mezi Očistnými a ochrannými směsmi, Směsmi s aspektem a Meditačními směsmi.

Očistné a ochranné směsi

Jejich úkolem je očistit, ochránit a harmonizovat energetické pole (osobní, předmětu, krystalu nebo prostoru) od těžkých a negativních nebo jen cizích energií, odložených myšlenek, emocí, projekcí, společenských programů a očekávání. Umí působit velmi komplexně, na nižších i na vyšších úrovních, podle toho, co zrovna potřebujete a jaký způsob pálení použijete.. Nejsou pasivní. Nevyřeší váš problém a hotovo. Místo toho vám očistí či ochrání pole a zároveň vám pomohou pochopit, proč, jak a jsou cestou se do vašeho pole dané energie dostaly. Pomohou vám také postupně tato témata zpracovat, budete-li chtít, aby už takové energie do vašeho světa nevnikaly. Do této skupiny patří Očista a Očista kamenů, Ochrana Sebe, Ochrana Domova, Harmonizace,Spánek.

Vykuřovací směsi s aspektem

Směsi s aspekty vám pomohou v životě podpořit a rozproudit jejich aspekt, například Lásku k Sobě nebo třeba radost. Pomůžou vám projevit daný aspekt ve vašem životě, harmonizovat vaše pole, ale také pochopit, co danému aspektu ve vašem životě brání proudit. Dlouhodobým používáním vám pak tyto zábrany i pomůže rozpustit a uzdravit. Jsou to vaše nejoblíbenější směsi. Velmi silně podporují, prohlubují vnímání krásy života, své vnitřní Jiskry, následování svého srdce a toho, co nám v životě pomáhá být sami sebou a zářit. Patří mezi ně Láska k Sobě, Život, Radost a Požehnání.

Meditační směsi

Poslední skupinou jsou velmi hluboké meditační směsi. Jejich úkolem je pomoci vám jít do hloubky, do Nitra, k jádru vaší Jiskry. Daleko za vaše emoce či racionální mysl. Daleko za veškeré „měla bych“, „je vhodné“ a „očekává se“. Pomáhají v běžném životě i v těžkých situacích. Jsou neoblomné, nekompromisní a přitom nekonečně něžné, uzdravující a podpůrné. Podrží vás, když čelíte zásadním životním krokům či rozhodnutím. Neomylně vás vedou k tomu, co je v souladu s vaší vnitřní Cestou, co je v souladu s vaší Jiskrou a plánem vaší duše. Odhalují přesvědčení, programy a nastavení, která nám už neslouží. Pomáhají nám překonat překážky, nabrat sílu a odhodlání, nadechnout se a obnovit radost, chuť a vůli jít dál. Patří mezi ně Meditace, Pozvednutí, Léčení, Cesta k Sobě a Posunutí z místa.

Co by se vám mohlo hodit…